Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Toeristen Informatie Punt Eelde-Paterswolde

Welkom bij Tip-Eelde

Welkom op de site bij Tourist Info Eelde-Paterswolde Wij zijn 1 van de 2 toeristen informatiepunten 

in de gemeente Tynaarlo. Onderstaand ziet u de adressen van de twee TIP-Kantoren in de gemeente Tynaarlo. 


TIP Eelde/Paterswolde

Hoofdweg 179

9765 CC  EELDE

Tel. 050-3094640


TIP Vries

Schultestraat 4

9481 BC  VRIES

Tel. 0592-542982


Tourist Info is de vernieuwde naam voor VVV. In heel Drenthe zijn alle blauwe bordjes vervangen door het warme rood van Tourist Info.


De Tourist Info Punten (TIP) zijn herkenbaar aan het rode met witte logo en de grote i.


De TIPs verschillen van de oude VVV’s en zijn meer gericht op wat de toeristische ondernemers te bieden hebben. Naast de Tourist Info Punten, zijn er ook Tourist Info Folderpunten bij verschillende ondernemers in de gemeente.

Hier zijn folders en verschillende soorten kaarten en routes te verkrijgen, echter voor uitgebreidere informatieverstrekking over o.a. evenementen bent u bij TIP Eelde-Paterswolde van harte welkom.


Tourist Info EELDE-PATERSWOLDE 

Bij ons kunt u zich laten informeren over Drenthe, diverse activiteiten en evenementen, wandel- en fietsroutes, de natuurgebieden, de verschillende overnachtingsmogelijkheden.


Ondernemers, verenigingen, stichtingen

U kunt bij ons gratis uw evenementen aanmelden  via ons formulier of email: info@tip-eelde.nl  die worden geplaatst in onze UIT-TIP'S 

Folders en raambiljetten kunt u bij ons aanleveren. 


OPENINGSTIJDEN:

 DINSDAG T/M VRIJDAG      

 10.00 - 18.00 UUR  

 ZATERDAG

 10.00 - 16.00 UURArtikelen

Volg de nieuwste gebeurtenissen in Eelde Paterswolde

evenement

Even een ommetje; wandel mee over landgoed De Braak

ROEG! gaat weer op pad. Dit keer heet boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten ons welkom op landgoed De Braak. Hij leidt ons rond over dit tweehonderd jaar oude park in Eelde.

Bij Eelde ligt een hele reeks landgoederen. Landgoed De Braak is daar één van. Het terrein is nu honderd jaar in handen van Natuurmonumenten. De viering van dat eeuwfeest is voorlopig in het water gevallen door de coronacrisis. Maar een wandeling over het landgoed is meer dan de moeite waard.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159586/Even-een-ommetje-wandel-mee-over-landgoed-De-Braak?fbclid=IwAR18Avu7Pw5Y0dXDwQ2VkxfoxIe-mdcwoJZjM3ENrvuz8I9VulWqn9GLqf8speciale uitgave

Wandelboekje Oorlogsverhalen uit Eelde

Eén van de onderdelen van het project Oorlogsverhalen, in het kader van 75 jaar Vrijheid, is het boekje "Langs de verhalen".  Samen met het Herdenkingscomité Eelde zijn belangrijke plekken, gebeurtenissen en personen uitgezocht, die in verhaalvorm worden gepresenteerd door het Vertelgenootschap Dorp vol verhalen.

In totaal zijn dertien verhalen samengesteld die in de periode van 13 april t/m 5 mei op diverse locaties zouden worden verteld. Deze plekken zijn aangegeven in het boekje met drie wandel- of fietstochten. In het boekje zijn QR-codes opgenomen, waardoor je op de bewuste plek het betreffende verhaal kunt beluisteren en bekijken via je mobiele telefoon of tablet. Zo kun je beleven wat er toen op die plek is gebeurd. Ook zie je beeldmateriaal uit die tijd in relatie tot elk verhaal. Daarnaast is er een ‘toegift’ van burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo, waarin hij een verbinding legt tussen het verleden en het heden.

Onwillekeurig dringt er in deze tijd van Corona-crisis een vergelijking op met de periode van 75 jaar geleden. Totaal anders, maar toch heb je nu het gevoel van ‘angst voor een onzichtbare vijand’. Het virus maakt dat je niet zomaar kunt gaan en staan waar je wilt. Vele ouderen zeggen: 'Het is net oorlog'. Jongeren die zich maar moeilijk een situatie van ‘onvrijheid’ kunnen voorstellen moeten nu thuis aan het werk, afstand houden van elkaar en mogen niet naar senioren. Niet naar die ouderen, die juist in de april en mei periode vaak elk jaar nog in gedachten teruggaan naar het moment van de bevrijding. Daarom vond Ol Eel het van belang om toch nu dit boekje beschikbaar te stellen.

Leden van Ol Eel ontvangen dit boekje bij het ledenblad Kontakt van maart 2020. Niet leden kunnen dit boekje kopen bij ons Tourist Info Punt, Hoofdweg 179, (micadeau mode) ad 3,00.

evenement

Meisje van de linnenkamer

 

Beste gasten van de linnenkamer,

 

Het zal waarschijnlijk niemand meer verbazen: de voorstellingen van Meisje van de Linnen kamer van 17 en 18 april worden tot nader order uitgesteld.

We hebben er onverminderd veel zin in. Het script ligt al maanden klaar; de repetities waren in volle gang. In gedachten was het hele Familiehotel al ingericht om de sfeer van 1945 op te roepen. De kostuums waren gepast. Muziek uitgekozen. En de kaartverkoop, nog maar pas was gestart, liep gesmeerd: vrijdag al uitverkocht, zaterdagavond goed vol en ook de zaterdag matinee deed het goed.

Nu moeten we de resterende repetities uitstellen en is het niet meer realistisch om over een maand te spelen. Natuurlijk zoeken we een nieuw moment voor onze voorstelling, zodra de kust weer veilig is.

Nog steeds zijn we vereerd dat u naar Meisje van Linnenkamer wilde komen. De kaarten blijven geldig. Graag nodigen we u daarom uit voor een nieuwe datum, zodra deze bekend is.

 

Het bestuur,

Lars van Dijk, Adriaan Ferf, Paul Meurs en Marinke Steenhuis


evenement

coronavirus

De Culturele Raad Eelde heeft, i.v.m. het coronavirus, helaas alle activiteiten, zoals de film in Bunne op 29 maart en de opening van de nieuwe expositie op 22 maart, tot en met eind maart moeten afgelasten. Galerie Lemferdinge is in deze periode gesloten.

Per evenement wordt bekeken of een vervangende datum mogelijk is. We hopen daarover binnenkort meer informatie te kunnen geven.

Houd daarom onze website www.cultureleraadeelde.nl in de gaten voor nadere informatie.

evenement

Kraamkamer De Onlanden

KRAAMKAMER DE ONLANDEN

Samen met de boswachter van Natuurmonumenten per fiets een bezoek brengen aan de kraamkamer De Onlanden? Ga dan op zondag 15 maart mee op excursie. Je start om 9.00 vanaf De Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. De tocht duurt ongeveer twee en half uur en gaat door de schitterende Onlanden. Een bezoek aan de uitkijktoren Het Beeld zal niet ontbreken.

Een spectaculair landschap, uitzicht en indrukwekkende bewoners, je gaat het zien in De Onlanden. Het voorjaar is al begonnen. De veldleeuwerik is al gehoord en de aalscholver heeft al jongen! Het zien van de vogels is een ervaring, maar met het verhaal van de boswachter komt de natuur en de vogel pas echt tot leven.

Aanmelden en kosten

Van een beetje kou zijn we niet bang. Slecht weer bestaat niet, enkel slechte kleding! Dus laat je niet weerhouden en stap mee op de fiets. Tijdens deze 14 kilometer lange fietstocht heb je voldoende tijd om van de omgeving te genieten. We stappen regelmatig van de fiets om naar het verhaal van de boswachter te luisteren. Heb je zin om mee te gaan? Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl. Kosten leden: €7,00 Niet leden €8,00 Kinderen €4,00 Niet lid €5

De Onlanderij

Na afloop kun je nog even binnenlopen bij De Onlanderij. Warme chocomel of de befaamde Onlanden burger staan op je te wachten!

 

_

 

 


 

expositie

Expositie 75 jaar Vrijheid


75 jaar Vrijheidmet werk van:


Nennad Andrić, Marijke van Dijk, Hieke Veenstra, 

en schetsen van Fritz Junghanz, een Duitse soldaat

Expositie in Galerie Lemferdinge te Paterswolde


 

75 jaar Bevrijding, Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, Paterswolde
21 maart t/m 10 mei 2020
Za. 14-17 uur, zo. 12-17 uur; vanaf 25 april zo. 12-17 uur

 

 

 

 

Over Eelde-Paterswolde

Boekaankondiging

Op 6 april 2020 verschijnt:

NATUUR EN LANDSCHAPPEN ROND EELDE–PATERSWOLDE - van pingoruïne tot Eikenprocessierups -

Onder redactie van:  Karel Essink en Jeroen Groot

Voorintekenprijs: € 14,95  Winkelprijs (na 15/3): € 19,95

Dit boek is een uitgave van de Historische Vereniging ‘Ol Eel’ en IVN-afdeling Eelde-Paterswolde.

Het boek is breed opgezet. Het begint met een beschrijving van de geologische ondergrond: de uit de IJstijdperiode stammende Tynaarlorug met de beekdalen van Oude Ae en Eelderdiep aan weerszijden. De vroegste bewo-ning wordt gepresenteerd aan de hand van archeologische opgra-vingen in het Groote Veen en in de woonwijk Ter Borch. Ook de vondsten uit de veenterpen in het lang geleden ontgonnen veengebied Neerwold komen aan bod. Tussen 1900 en 2012 ver-anderde het landgebruik ingrij-pend. Vrijwel alle hei en veen verdween. Welgestelde Groning-ers ontdekten het gebied en stichtten hier villa’s en landgoe-deren en legden er tuinen aan in modieuze landschapsstijl. Zo ont-stond de ‘landgoederengordel’. De hooi- en weilanden in de beekdalen maakten een geheel andere ontwikkeling mee. Hier werd het agrarische gebruik uiteindelijk grotendeels vervang-en door een bestemming als natuurgebied, maar dan wel in combinatie met de functie van noodwateropvang om in peri-oden van wateroverlast pro-blemen in het laaggelegen Gro-ningen te kunnen voorkomen. Twee hoofdstukken behandelen een selectie van interessante planten, zoals de witte Wilde kievitsbloem in polder Ooster-land, de stinzenplanten op de landgoederen en de vele padden-stoelen. Drie hoofdstukken be-handelen o.a. vlinders, libellen, bijen, uilen, roofvogels, ooie-vaars, vleermuizen, otter en bever. Na een hoofdstuk over ‘exoten’ wordt afgesloten met een presentatie van alle orga-nisaties die natuur en landschap-pen beschermen.

INFORMATIE OVER HET BOEK

Het boek heeft A4-formaat en een hard kaft. Het telt ongeveer 100 pagina’s en 140 foto’s en illustraties, waarvan de meeste in kleur.

Voorintekenprijs: . . . . . . € 14,95

Winkelprijs (na 15/3) . . . € 19,95

Verzendkosten (optie) . . € 4,00

Voorintekening (tot 15 maart!) en bestelling is mogelijk op de website www.oleel.nl

U krijgt bericht wanneer en waar u het door u bestelde boek kunt komen ophalen.


evenement

Herdenkingscomite Eelde

Voor het jaar 2020 heeft het Herdenkingscomité Eelde in samenwerking met vele lokale organisaties een programma samengesteld voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid.

Een uitnodigend programma, boordevol activiteiten zoals voorstellingen, lezingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, estafettewandelingen, bezoeken aan een oorlogsmonument en lessen op basisscholen. 

Bekijk op deze pagina het volledige programma en klik op het overzicht voor meer informatie. www.4meieeldepaterswolde.nl

Maart-april Tentoonstelling Lemferdinge, Sportrade, Familiehotel en Bibliotheek

22 maart Bevrijdingsmarathon start Eelde Cafe Theater Boelens

29 maart Bevrijdingsmarathon start Tynaarlo SV Tynaarlo

5 april Bevrijdingsmarathon start Zuidlaren Grand Cafe Zuidlaren

13 april Bevrijdingsmarathon start Vries Cafe Onder de Linden

13 april Herdenking Kluivingsbos

13 april Oorlogsverhalen uit Eelde Familiehotel

13 april Launch wandel en fietsroute Familliehotel

13 april voorstelling Helmert Woudenberg Herberg van Hilbrantsz

15 april gastlessen Terracollege drietal locaties in het dorp

15 april vrije woorden laten zich niet vangen Bibliotheek

15-24 april Scholenprogramma

17-18 april Jeugd Muziektheater Familiehotel

19 april Protestantse Kerk Dorpskerk

20 april Oorlogsverhalen uit Eelde Familiehotel

4 mei Herdenking de Duinen, monument in De Duinen

4 mei Herdenking Eelderwolde, Lancaster monument

4 mei Herdenking Gemeentehuis, Oude Gemeentehuis

4 mei Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk

4 mei Stille tocht, kranslegging, 2 min.stilte Dorp naar de begraafplaats

5 mei Feest van 75 jaar vrijheid, Herberg van Hilbrantsz

evenement

Luisteren naar de Onlanden

 


LEER TE LUISTEREN NAAR DE ONLANDEN  

 

De Onlanden zijn nooit stil er is altijd wat te horen en te zien! Maar zijn wij als mensen wel is stil? In deze tijd van social-media is er weinig ruimte om de stilte te ervaren. Als mens lijken we te zijn verleerd om de stilte ook echt te ervaren. Met behulp van een gids kun je de echte natuur leren horen en zien!

 

Begin deze zondag 8 maart om 8.00 op De Onlanderij met een ontspannende stiltewandeling! Zingende vogels, de wind in je gezicht, de kleuren in het prachtige landschap. Beleef de natuur met al je zintuigen en gun jezelf de tijd om in stilte te genieten van de natuur om je heen.

De gids staat op een aantal punten stil en vertelt dan over het gebied en de natuur. Maar tijdens het wandelen lopen we in stilte. Om 10.00 eindigen we weer op De Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde.

 

Aanmelden en kosten

Van een beetje kou zijn we niet bang. Slecht weer bestaat niet, enkel slechte kleding! Dus laat je niet weerhouden en ga mee op pad.. Heb je zin om mee te gaan? Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl. Kosten leden: €7,00 Niet leden €8,00 Kinderen €4,00 Niet lid €5

 

De Onlanderij

Na afloop kun je nog even binnenlopen bij De Onlanderij. Warme chocomel met huisgemaakt gebak staan op je te wachten!

 

evenement

Kinderen in Tynaarlo aan de slag met literatuur en media in Project Boeklab

Kinderen in Tynaarlo aan de slag met literatuur en media in Project Boeklab!

 

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur heeft in samenwerking met Biblionet Drenthe en mediadocenten Ester Kroezenga en Raymond van Es een nieuw Cultuurmenuproject ontwikkeld: Project Boeklab! In dit project gaan leerlingen van basisscholen (groep 3-4 en 5-6) in Tynaarlo aan de slag met het verbeelden van een deel uit een met zorg uitgekozen actueel kinderboek. Ze doen dit door gebruik te maken van stop motion, perspectief, green screen en film. Het resultaat is een multimediale beleving van het boek.

 

Het Cultuurmenu is een jaarlijks programma van het ICO in Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze. In Tynaarlo doen er dit jaar maar liefst 18 basisscholen aan mee. Elk jaar bestaat het programma uit ongeveer 12 kunstprojecten in de disciplines dans, muziek, media, erfgoed, theater, literatuur en beeldende kunst waaruit een school zelf een selectie maakt. Tijdens het project komt er een vakdocent in de klas, ontvangen de leerkrachten lesmateriaal en bezoeken ze een voorstelling en/of een lokale culturele instelling. Het programma is erop gericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen. Het ICO adviseert, organiseert en kunstdocenten uit het netwerk van het ICO voeren de projecten  uit.

 

In Project Boeklab! komt er een educatiemedewerker van de bibliotheek in de klas om het kinderboek te introduceren. Daarna komt er twee keer een mediadocent in de klas om met de leerlingen aan de slag te gaan. Ze gaan tekenen, foto’s maken, filmen, geluiden maken en opnemen, animaties maken en nog veel meer. De leerlingen zijn zelf kunstenaars die op een nieuwe manier betekenis geven aan het verhaal. Spelenderwijs leren ze verschillende technieken gebruiken, en krijgen ze meer informatie over hoe deze technieken werken.

 

In Tynaarlo werkt het ICO voor het Cultuurmenu ook samen met het Klompenmuseum, Molen de Wachter, Museum de Buitenplaats, zangeres Martijje, het Drents Archief, het Drents Museum en lokale kunstvakdocenten. Kijk op www.ico-kunstencentrum.nl voor meer informatie.