Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Landgoed Lemferdinge


Het huis Lemferdinge werd reeds in 1447 in documenten vermeld. "De hof to Lemferdinge" was een van de belangrijkste geschenken die Steven Ther Borch van zijn vader ontving ter gelegenheid van zijn huwelijk met Grete van Echten. Echten en Eelde waren delen van Drenthe waar in die tijd een concentratie van families met aanzien woonden. Twee eeuwen vererfde Lemferdinge in deze familie. 

Het landgoed heeft vele veranderingen ondergaan. Ooit was er een groot landhuis met een gracht, ophaalbrug, twee schathuizen, ruime tuin, bos en weiden. Tegenwoordig bestaat het landgoed alleen nog uit het westelijke schathuis en de tuinen. Nadat het eeuwen in particuliere handen was geweest, werd de vereniging 'Ons Dorpshuis' in Eelde in 1953 eigenaar van het landgoed. Deze kreeg het in bezit uit een erfenis van Geziena Bähler-Boerma, die samen met haar man de laatste eigenaar-bewoners van Lemferdinge zijn geweest. In hun testament besliste de familie Bähler dat Lemferdinge met haar inboedel open moest staan voor mensen die hun horizon wilden verbreden. Zij bepaalde dat het landgoed met hun kapitaal in stand moest worden gehouden, en dat na dertig jaar de Vereniging Ons Dorpshuis er als erfgenaam over mocht beschikken. In 1983 werd in overleg met het gemeentebestuur van Eelde besloten dat de Beheersstichting Bähler-Boerma Lemferdinge het landgoed zou kopen. De inboedel en het familiearchief waren al in 1953 in bezit van deze stichting gekomen. In 2004 kwam Lemferdinge in eigendom bij Stichting Het Drentse Landschap. Tegenwoordig worden er exposities en tentoonstellingen gehouden en vinden er vergaderingen en partijen plaats. Kijk op cultureleraadeelde. De plek wordt ook als trouwlocatie gebruikt.