Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Landgoed Vennebroek


 

 

 

Landgoed Vennebroek is een landgoed van 17 hectare te noorden van Paterswolde, grenzend aan het landgoed Friesche Veen en is tegenwoordig particulier eigendom. Het landgoed bestaat uit graslanden en beuken- en eikenlanen.

Bijzonder is dat hier zich bijna 200 soorten paddenstoelen bevinden waaronder de zeldzame avondroodstekelzwam, en een tamme kastanje van circa 350 jaar oud en een omtrek van 4,7 meter. Een grote beuk heeft takken die zover doorbuigen

dat ze de grond raken en weer wortelschieten.

Het huis Vennebroek wordt in de tweede helft van de zestiende eeuw voor het eerst genoemd. In de zeventiende en achttiende eeuw staat Vennebroek vermeld als één van de erkende havezathes in Drenthe. In 1747 wordt het recht van havezathe van Vennebroek overgebracht naar het huis te Anloo. In het oude koetshuis langs de laan kunt u terecht in het informatiecentrum.

De vijver rond het landshuis is omringd door oude beuken en een tamme kastanje. De oudste kastanje is meer dan 300 jaar en heeft een stamomtrek van 4,7 meter. De takken van een beuk buigen zover door dat ze in de bodem wortel hebben geschoten.

Het huidige huis is gebouwd in classicistische stijl en dateert uit 1848. Het huis is in 1913 gerestaureerd en is opnieuw gerestaureerd in 2002/2003. Het huis is omgeven door een gracht. Voor het huis ligt een vijverpartij. Waarschijnlijk is deze vijver van oorsprong een ven. Naast het huis vinden we op het landgoed een aantal bijgebouwen. Een aantal hiervan zijn staan op de monumentenlijst, onder andere de oude (paarden)stal en het koetshuis. Op het koetshuis staat een karakteristiek klokkentorentje. Zo'n veertig jaar geleden zijn er nog enkele moderne schuren toegevoegd.

Het huis met park, lanen, parkbos en cultuurgronden hebben een hoge cultuur-historische waarde.

 

Aan de noordkant ligt Villa Weltevreden.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd het meertje met het omliggende terrein aangekocht door P.A. Camphuis. In 1908 liet hij aan de westzijde een huis bouwen, dat Weltevreden werd genoemd, maar later ook wel bekend was als het Zusterhuis (omdat er verpleegsters gehuisvest werden) en als het huis Friesche Veen. Vanaf het huis loopt een betonnen steiger het meer in, zodat zwemmers niet over de modderige oever hoeven te lopen.

 

 

Vennebroek- en Friesche Veen-route: Rondwandeling aangegeven met rode paaltjes, lengte 4 km, duur 1,5 uur

 

  http://wandelvanuit.nl/paterwoldsemeergebied/