Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Het dorp Midlaren


Het dorp ligt tussen Noordlaren en Zuidlaren en daar is ook de plaatsnaam aan ontleend. De plaats kwam in het Nederlands in 1298 voor als Middelare maar in 1323 kwam het in de huidige spelling al voor. Aan de rand van het dorp liggen 2 hunebedden (D3 en D4) op enkele meters van elkaar en van enkele oude boerenhuizen.

Het dorp Midlaren

Midlaren ligt vlakbij het Zuidlaardermeer en bij het Stroomdallandschap van de Drentse Aa Midlaren telt ongeveer 340 inwoners.

Midlaren heeft geen school meer. De school werd opgericht in 1908 en werd wegens gebrek aan kinderen gesloten in 1986.

Midlaren is van oudsher een gemeenschap van kleine boeren, boerenarbeiders en ambachtslieden geweest. Het dorp is in de tweede helft van de 20e eeuw snel veranderd. Er zijn nog maar een paar boeren en nog slechts een aantal daarvan is volledig boer. De oorspronkelijke winkels zijn allemaal verdwenen op de slagerij van Geert Koers na. Tot het midden van de vorige eeuw stonden er in Midlaren verschillende molens. Intussen zijn alle molens verdwenen. Meerwijk was een in Midlaren gelegen landgoed dat in door brand teniet ging. Tot 1924 woonde de familie van Swinderen op Meerwijk. In 2008 is Meerwijk in oude glorie hersteld en wordt weer door een particulier bewoond. Ook zijn er de laatste jaren een aantal karakteristieke huizen verdwenen, bijvoorbeeld het kleine keuterboerderijtje in de bocht van de Groningerstraat. Gelukkig bleef de eeuwenoude lindeboom wel bewaard. De twee boerderijtjes naast de hunebedden aan de Schutsweg zullen behouden blijven, beide werden tot rijksmonument verklaard. Het Drentse Landschap kocht één van deze keuterijen aan en renoveerde deze met behoud van het oorspronkelijke aanzien.

 

In Midlaren komen we veel wandelaars en fietsers tegen. Rondom Midlaren zijn veel wandel- en fietspaden. Het bekende Pieterpad, de lange afstandswandeling tussen Pieterburen in Noord-Groningen en de Pietersberg in Zuid-Limburg, loopt door Midlaren.

Eén van de in Drenthe uitgezette knapzakroutes loopt door Midlaren, over de noordelijke Hondsrug en langs het Zuidlaardermeer naar Noordlaren. Een routebeschrijving is te verkrijgen bij Tourist info's

Midlaren ligt bovendien aan een tweetal lange fietsroutes, die door de ANWB zijn uitgezet, de LF14 Saksenroute en de Lentenroute.Voor meer informatie www.midlaren.net