Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Natuurgebied De Onlanden


Natuurgebied de Onlanden

 

 

De Peizermaden is een prachtig beekdallandschap. Tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep ligt een nat laagveengebied.

Dit landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waarin waterviolier en dotterbloem bloeien.

Het gebied is volop in ontwikkeling. Over enige tijd ligt aan de voet van Groningen een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.

 

Minder wateroverlast, rijkere natuur

Overal in Nederland neemt de wateroverlast toe. Daar moeten we met z'n allen iets aan doen. Natuurmonumenten combineert het aanleggen van nieuwe natuur met waterberging. In de Peizermaden verkleinen we met andere organisaties de kans op ongewenste overstromingen en verrijken we tegelijkertijd de natuur. De herinrichting zorgt voor een mooier, groter, gevarieerder en ruiger natuurgebied. Er is een reële kans dat u straks de otter en de bever onder de rook van Groningen kunt bewonderen.

 

 

Vanaf station Groningen fietst u in dertig minuten naar de Peizermade. In het gebied kunt u fietsen, wandelen en paardrijden. Leuk en leerzaam is een bezoek aan kijkboerderij 't Hoogeveld in Eelde. De boer en boerin leiden u graag rond op hun biologische bedrijf. Na afloop kunt u terecht in de winkel. 't Hoogeveld werkt samen met Natuurmonumenten. De 400 Limousin-koeien zijn gek op ruig gras. Hun selectieve graasgedrag stimuleert een gevarieerde plantengroei. Bewonder in het voorjaar de potstal met dansende kalveren. Op het dak liggen 800 zonnepanelen van Nuon, die stroom leveren voor twintig huishoudens.

 

Vogels kijken

Doordat de boeren hun grond minder intensief gebruiken, voelen steeds meer vogels zich thuis in de Peizermaden. Soorten die van ruige graslanden houden, zoals de zeldzame watersnip en kwartelkoning, zullen in aantal toenemen. In dit gevarieerde beekdallandschap bouwt de grauwe klauwier zijn nest. Ook kuifeend, smient en zaagbek komen hier volop voor.

 

 

 

Fokko van der Leest heeft een wandelroute gemaakt die ook door de onlanden loopt bekijk hier zijn ervaring.

Daarnaast is er de stichting Natuur in de Onlanden waar u vrijwilliger en/of lid van kunt worden Stichting Natuur in de Onlanden