Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Het dorp Vries


Vries ligt in een bosrijke omgeving met veel boerenland tussen de grote steden Assen en Groningen en heeft met beide steden een busverbinding. 
Aan de westkant van Vries ligt het natuurgebied de Holten dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer.

 

Vries heeft een kernfunctie voor de kleinere omliggende dorpen Zeijen, Tynaarlo en Donderen aangezien deze dorpen nagenoeg geen eigen middenstand (meer) hebben. Deze dorpen hebben samen zo 3.000 inwoners. Voor een dorp heeft Vries relatief veel winkels en voorzieningen.

 

Het gemeentehuis van Tynaarlo staat in Vries in

Het pand, dat werd geopend in 2004, is ontworpen door de architecten Claus & Kaan.

Het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Tynaarlo staat in Vries en werd in 2004 officieel in gebruik genomen. Over dit gebouw is onder de bevolking veel ophef geweest omdat het een groot en modern gebouw is met lange glazen wanden.

Het vorige gemeentehuis van de gemeente Vries is tegenwoordig huisvesting voor een aantal instellingen en bedrijven, zoals de bibliotheek.

 

Vóór de reformatie was het dorp nog belangrijker dan het nabij gelegen Assen. Toen was het namelijk de hoofdplaats van het 5e dingspel Noorderveld. Ook sprak de schulte hier recht in het openbaar op de Brink (dorpsplein). Wanneer een dergelijke bijeenkomst begon, werd er op de boerhoorn geblazen. Die werd ook gebruikt bij brand, waarbij de bewoners van het marke (bestuur) verplicht waren om mee te werken bij het blussen van de brand. 

In 1665 werd tussen verschillende stadsbesturen een postkoetsroute overeengekomen. Vries vormde daarbij een belangrijke pleisterplaats op de route Groningen – Amersfoort via Hasselt en Kampen. Het hotel Het wapen van Leiden dankt haar naam aan die route omdat handelaars van de lakenindustrie uit Leiden –die naar het Noorden reisden- vaak in Vries bleven om te overnachten. In 1811 had de gemeente Vries 1270 inwoners, in 1840 waren dat inmiddels 1741 inwoners geworden om in 1876 te groeien naar 2846 inwoners. Het dorp zelf telde in 1811 slechts 294 inwoners, in 1840 waren dat er 415 en in 1870 telde men 653 inwoners. 

De kerk in het dorp –één der oudsten in de provincie- vervulde een belangrijke rol in de gemeenschap.

Reeds voor het jaar 800 stond in Vries een kerk, waarschijnlijk van hout. Deze is vermoedelijk afgebrand, en is daarna herbouwd in steen. Sporen van deze beide oude kerken zijn bij een restauratie in 1947 teruggevonden onder de huidige kerk. De huidige Bonifatiuskerk is halverwege de 12e eeuw, grotendeels in romaanse stijl, gebouwd. De toren is rijk versierd met lisenen en spaarvelden. Het schip is veel eenvoudiger uitgevoerd. Het grote gotische koor werd gebouwd in 1425. De toren is het oudste deel en is eigendom van de gemeente. Behalve als klokkentoren diende hij als uitkijkpunt om vijanden tijdig te kunnen zien aankomen.
 

De gewelven van het koor stortten in 1680 in en werden vervangen door een zoldering. Bij de restauratie in de periode 1946 tot en met 1949 werd deze zoldering weer vervangen door een overwelving.
 

In 1517 werd de Mariaklok in de toren gehangen. Klokkengieter Wolter Schonenborch zag geen kans zo'n grote klok kant en klaar naar Vries te transporteren. Hij nam alle benodigde materialen mee, en goot de klok ter plekke op het plein. Toen de klok klaar was kwam ongeveer de hele bevolking er aan te pas om de klok op zijn plaats te krijgen.


Onder de consistorie van de Dorpkerk bevindt zich een piepklein museum, waar je de overblijfselen kunt zien, waar in 1517 de klok van de toren van de Dorpskerk gegoten is.

Een afspraak hiervoor kunt u maken via het Toerist Info in Vries.


 

Bij de toreningang werd een vierkant gat gegraven van ± 2 bij 2 bij 2 meter. Op de bodem werd het zware voetstuk van kloostermoppen gemetseld, zoals het origineel in het museum laat zien. Op deze basis werd de uiteindelijke klok gebouwd middels leemlagen, bijenwas en gebruik van mallen. Eerst wordt een binnenmantel gemaakt en later de zogenaamde buitenmantel. Het voert te ver om het hier allemaal uit te leggen. De buitenmantel werd voorzien van enkele haken om hem later op te kunnen tillen. Na het ophijsen kreeg de buitenmantel een apart gemodelleerde kroon. De buitenmantel liet men zakken over de binnenmantel en daartussen werd de gloeiend hete brons gegoten (1300 C). Na langzame afkoeling werd alles uitgegraven.

De buitenmantel werd afgebroken en de echte klok werd zichtbaar. Na de laatste afwerking en na het op toon brengen van de klok, werd het gevaarte met de hulp van de hele dorpsbevolking opgehesen.

Gelukkig heeft men de basis en de binnenmantel laten zitten en het gat dichtgegooid, zodat prof. Van Giffen een en ander heeft kunnen opgraven in 1949 tijdens de restauratie van de kerk. 
Dit is te zien in een alleszins de moeite waard piepklein museum hier in Vries!

Meer info over het museum  www.pkn-vries.nl

 Meer info over Vries: www.vvv-vries.nl