Welkom bij Tip eelde

Het toeristische informatiepunt

Het dorp Yde de Punt


Het dorp Yde de Punt 

Het dorp heeft bijna 900 inwoners en ligt rond een brink die, gerekend naar de afmeting van het dorp, verhoudingsgewijs zeer groot is. Het dorp vormt een geheel met De Punt en wordt in de volksmond dan ook vaak aangeduid als "Yde-De Punt".

Yde komt in oude bronnen voor onder de naam Ide, Yde, IJde, Idon, Ida, IJda, IJ en op zijn Drents Ie. De naam kan afgeleid zijn van iwithja, wat een groep taxusbomen betekent. Ook kan het afgeleid zijn van de persoonsnaam Aida of Ide, van oorsprong uit Scandinavië.


Gelmarus van Yde

De eerste keer dat, voor zover bekend is, Yde met name genoemd wordt in een oorkonde is in het jaar 1207 waarin Gelmarus van Yde (Gelmarus van Ide) als getuige genoemd, samen met Rudolf en Mense van Peize, Hendrik van Norg, Barthold van Eelde en Wesensz van Bunne bij de overdracht van de kerken van Steenwijk en Borne (Overijssel) en de kapel in Westerbork door Fredericus, abt van het klooster Ruinen aan de Bisschop van Utrecht. Fredericus kreeg hiervoor in ruil de kerk van Beilen. Het betrof hier een belangrijke transactie en uit het feit, dat Gelmarus (Galmarus) de overeenkomst mede ondertekende valt op te maken, dat hij een vrij invloedrijk persoon was.
 

Yde was toen een kleine nederzetting of gehucht van ongeveer 14 boerderijen. De nederzetting ligt op een hoge zandrug tussen de stroomdalgebieden van de Drentsche Aa en de Runsloot en het ontwikkeld zich als een esdorp met drie brinken en kleine akkers (esakkers) bij het dorp en graslanden (madelanden) in de laaggelegen stroomdalgebieden ten westen en ten oosten van het dorp. Buiten de esakkertjes lagen grote heidevelden met hoge zandduinen, venen en kleine bossen. Eeuwenlang woonden er alleen maar boeren.


Breukenboom

In het dorp staan, bij een voormalige smidse, twee breukenbomen. Dit zijn heilige bomen die lijders aan breuken kunnen genezen, als men aan het volksgeloof waarde hecht. In het verleden gingen breuklijders naar Yde naar de smid Willem Nijenhuis. Zij moesten drie spijkers in de boom slaan, terwijl de smid zijn spreuk murmelde. Als de schors over de kop van de spijkers was gegroeid, zou de patiënt genezen zijn.


Het meisje van Yde

Op 12 mei 1897 werd ten zuiden van Yde, maar eigenlijk dichterbij het dorp Vries, in het Stijfveen een veenlijk gevonden, dat bekend werd onder de naam het meisje van Yde. Nabij de vindplaats van het meisje is in 2010 een land art-project ingericht, dat werd ontworpen door de Groninger kunstenaar Derk den Boer en de titel Gebroken Cirkel heeft gekregen.

In mei 2006 werd bekendgemaakt dat de vindplaats, natuurgebied De Hondstongen dicht bij Yde, niet de originele vindplaats is geweest. De twee ontdekkers, turfstekers, waren aan het werk in het Stijfveen tussen Yde en Vries. Omdat hun werkzaamheden daar illegaal waren, want niet op gebied van de eigen marke, besloten ze daarom het lijk te verplaatsen. Nazaten van de turfstekers hielden het verhaal lange tijd geheim uit angst de naam van hun voorvaderen te besmeuren.

 

Ooggetuigenverslag

In maart 2009 werd in het Dagblad van het Noorden een artikel geplaatst waaruit blijkt dat er mogelijk van de vondst een ooggetuigenverslag is gemaakt. De beide veenarbeiders die de vondst deden, Hendrik Barkhof en Willem Emmens, vertelden in het huis van eerstgenoemde hun verhaal aan wie het maar wilde horen. Daarbij aanwezig was de twaalfjarige buurjongen Bennink. Deze zou het verhaal in een opstel voor school hebben geschreven. Zijn zoon Piet openbaarde dit werkstuk in 2009. In het opstel wordt het verhaal als volgt verteld: Het paard van de twee arbeiders was die dag op hol geslagen, de kar raakte te water en ze moesten het water van een pingoruïne in om hun gereedschap uit die kar te redden. Daar stuitten ze op iets wat op het eerste gezicht leek op een stuk leer of een jute zak, maar het geconserveerde lijk van het meisje bleek te zijn.[1]

Uit later onderzoek bleek het te gaan om een vervalsing. Het woord 'pingoruïne' in het opstel was eind 19e eeuw niet ingeburgerd en past ook niet in het taalgebruik van een schoolkind. Ook was er in het opstel sprake van een vuilstort die ten tijde van de vondst van het veenlijk nog niet bestond, maar pas in de jaren 20 (onderzoek gedaan door W. van der Sanden, provinciaal archeoloog en veenlijkenexpert). Het Stijfveen is waarschijnlijk toch de vindplaats geweest.